Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy poznaj, korzystaj, twórz to krótka instrukcja korzystania z internetu w sposób świadomy i bezpieczny. Książka kierowana jest głównie do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a szczególnym celem jej twórców jest upowszechnienie internetu wśród seniorów. Lektura warta uwagi wszystkich użytkowników internetu. Może stanowić również pomocne narzędzie dla edukatorów.

Na końcu każdego rozdziału znajdują się materiały edukacyjne (inspiracje do stworzenia scenariusza zajęć, scenariusze zajęć oraz karty pracy) z myślą o wykorzystaniu ich przez animatorów – gotowe do powielenia i rozdania uczestnikom zajęć. Na marginesach stron rozdziałów umieściłam wyjaśnienia ważnych terminów zaznaczonych w tekście na niebiesko. Pełen zbiór znajduje się również w słowniku na końcu książki. W kieszonce tylnej okładki znajduje się plakat z infografiką o prawie autorskim.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Pełna treść licencji jest dostępna na stronie: creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl.
Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów oraz podania informacji o licencji.

Publikacja jest dostępna w sieci pod adresem:
http://centrumcyfrowe.pl/przewodnik-internetowy

Projekt typograficzny, skład i łamanie, projekt okładki, layoutu publikacji, materiałów edukacyjnych i plakatu, redesign ilustracji i piktogramów.

Projekt wykonany w Pracowni Grafiki edytorskiej, ASP Katowice 2016.

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz