Fundacja Spina

Motyw kreatywny dla Fundacji Spina

Fundacja Spina zajmuje się pomocą i aktywizacją osób z rozszczepem kręgosłupa. Jej podopieczni to głównie dzieci. Spina wspiera ich, organizując m.in. pomoc medyczną, ortopedyczną oraz tworząc różne akcje rekreacyjne, sportowe, społeczne.

Zaprojektowany przeze mnie motyw kreatywny bazuje na istniejącym logo, którego sygnet przedstawia ślimaka. Główny element motywu to kształt ślimaka wypełniony kolorowymi kółkami w dwóch rozmiarach.

Kółka można stosować również oddzielnie w rozproszonym układzie – jako element dekoracyjny oraz z wyrównaniem do osi horyzontalnej jako element oddzielający informacje teleadresowe Fundacji od pozostałych występujących w danym materiale firmowym.

Zamieszczone ilustracje przedstawiają zaprojektowane elementy identyfikacji oraz prezentują sposób aplikowania motywu kreatywnego na poszczególnych elementach brandingu.

Projekt realizowany w pracowni Identyfikacji wizualnej, ASP Katowice, 2014/2015 r.

Autorka logo – Justyna Sikora.