zaprojektuj_to

Zaprojektuj to – dyplom magisterski

Projekt narzędzia ułatwiającego współpracę projektanta graficznego i zleceniodawcy, kierowany głównie do początkujących projektantów. Osią pracy jest czteroczęściowy model projektowania graficznego jako aktu komunikacji. Narzędzie umożliwia użytkownikowi całościowe spojrzenie na pracę nad projektem oraz na relację między projektantem a zleceniodawcą oraz projektem a odbiorcą. Model został zaprojektowany jako cyfrowa aplikacja osadzona w stronie internetowej.

Narzędzie składa się z czterech głównych części prowadzących użytkownika od ogółu do szczegółu przez proces powstawania projektu oraz osadzających całość przedsięwzięcia w ramach ogólnego podejścia do roli zawodu projektanta oraz roli wszystkich osób uczestniczących w przygotowywaniu projektu. Ujęcie projektowania jako procesu komunikacji między nadawcą i odbiorcą tworzonego komunikatu oraz określenie wszystkich etapów procesu projektowego umożliwia użytkownikowi nadanie odpowiedniego kierunku swoim działaniom, wyznaczenie celu projektu oraz zaplanowanie wszystkich kroków procesu, które ułatwią świadome i skuteczne projektowanie. Zaprojektuj to może być traktowane zarówno jako całościowa metodyka tworzenia projektów jak również jako baza edukacyjna inspirująca do własnych refleksji na temat celu i znaczenia projektowania graficznego, współpracy projektowej i roli każdego z członków omawianej interakcji.

Narzędzie podzielone jest na cztery części: I Podejście, II Interakcje, III Etapy interakcji, IV Proces projektowy. Pierwsza część stanowi wprowadzenie do narzędzia i zawiera schemat projektowania jako aktu komunikacji oraz definicje kilku pojęć przydatnych w pracy projektanta. Część druga to uproszczony schemat relacji między twórcami i odbiorcami projektu, który umożliwia osadzenie relacji w odpowiednim kontekście. Trzecia część stanowi rozbudowaną wersję schematu interakcji – przedstawia drogę współpracy projektanta i zleceniodawcy w celu stworzenia dobrego projektu, który finalnie trafi do odbiorcy. Wreszcie, część czwarta to 18 etapów procesu projektowego, które przeprowadzą użytkownika całościowo przez tworzenie dobrego projektu z myślą o ulepszeniu życia jego odbiorcy. Etapy te zostały zaczerpnięte ze skrzynki morfologicznej Andrzeja Pawłowskiego stworzonej dla projektantów wzornictwa przemysłowego na krakowskiej ASP. Strona zawiera również krótką instrukcję wyjaśniającą funkcje każdej części narzędzia.

Użytkownik sam decyduje o sposobie korzystania z narzędzia – podejście liniowe od I do IV części prowadzi go krok po kroku przez cały proces współpracy projektowej, stopniowo wyjaśniając genezę stosowanych pojęć; jednocześnie każda z części stanowi osobną całość, która może z powodzeniem zostać wykorzystana przez odbiorcę indywidualnie w zależności od potrzeby.

Całość narzędzia została przeze mnie osadzona w ilustracyjnej metaforze prehistorycznego wynalezienia koła – dzięki temu użytkownik może poznać znaczenie każdego z etapów procesu projektowego jednocześnie nie utożsamiając ich (nawet podświadomie) z dokładną instrukcją na przygotowanie projektu – chodzi tutaj o ukazanie mechanizmu działania i jego konsekwencji, a nie o gotową receptę na sukces. Uniwersalność procesu projektowego Pawłowskiego pozwala zastosować go do praktycznie każdej działalności projektowej, co stanowi niezwykłe ułatwienie dla projektantów komunikacji wizualnej, którzy rzadko zamykają swoje zawodowe doświadczenia w tylko jednej dziedzinie projektowania.

Dyplom magisterski ASP Katowice 2017. Promotor – dr hab. Tomasz Bierkowski.

Strona jest obecnie wdrażana pod adresem – www.zaprojektujto.info.

zaprojektuj_to_startowa

zaprojektuj_to_jak_to_działa?

zaprojektuj_to_I_podejscie

zaprojektuj_to_II_interakcje

zaprojektuj_to_III_etapy_interakcji

zaprojektuj_to_IV_proces_projektowy_lista

zaprojektuj_to_IV_proces_projektowy_lista_02

zaprojektuj_to_IV_proces_projektowy_lista_03

zaprojektuj_to_IV_proces_projektowy_detal_01

zaprojektuj_to_IV_proces_projektowy_detal_02

zaprojektuj_to_IV_proces_projektowy_detal_03